Η ELIT στη Σύνοδο Κορυφής των επτά Μεσογειακών χωρών της ΕΕ (EUMed) στο Ζάππειο - Sep 13, 2016

ELIT Language Services: Διερμηνεία στη Σύνοδο Κορυφής των επτά Μεσογειακών χωρών της ΕΕ (EUMed) στο Ζάππειο

Στη Σύνοδο Κορυφής των επτά Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMed) στην Αθήνα, ο Έλληνας πρωθυπουργός και οι ευρωπαίοι ομόλογοί του μίλησαν και άκουσαν ο καθένας τη μητρική του γλώσσα.

Για να γίνει αυτό, η ELIT Language Services οργάνωσε ομάδα διερμηνέων από τρεις διαφορετικές χώρες οι οποίοι κάλυψαν τη διερμηνεία από και προς έξι γλώσσες:  πορτογαλικά, ισπανικά, ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά.

Η ELIT Language Services είχε τη συνολική ευθύνη της διερμηνείας στη συνεδρίαση των ηγετών του Ευρωπαϊκού νότου, στο γεύμα εργασίας και στις δηλώσεις προς τον Τύπο στο Ζάππειο. Για τις ανάγκες της Συνόδου, η ELIT αξιοποίησε διερμηνείς με πείρα σε διασκέψεις υψηλού επιπέδου, διαπιστευμένους στην ΕΕ και μέλη της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC).

Όλες οι οργανωτικές πτυχές της διερμηνείας, όπως το προσωπικό υποστήριξης στις αίθουσες του Ζαππείου, οι μεταφορές και η φιλοξενία των διερμηνέων από το εξωτερικό ήταν επίσης ευθύνη της ELIT Language Services.

Με τη συμβολή και των διερμηνέων, οι ηγέτες των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Διακήρυξη των Αθηνών την ίδια ημέρα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2016.

 

.


WATCH THE VIDEO