Υπηρεσίες Μετάφρασης

null

Μετάφραση

Μετάφραση

null

Επιμέλεια Κειμένων

Επιμέλεια Κειμένων

null

Σελιδοποίηση (DTP)

Σελιδοποίηση (DTP)

null

Τοπική Προσαρμογή (Localization)

Τοπική Προσαρμογή (Localization)

null

Υποτιτλισμός

Υποτιτλισμός

null

Επικύρωση Μεταφράσεων

Επικύρωση Μεταφράσεων

Οι υπηρεσίες μετάφρασης περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιτρέπουν σε διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να επικοινωνούν απρόσκοπτα στο διεθνές περιβάλλον χωρίς η πολυγλωσσία να αποτελεί εμπόδιο.

Στις υπηρεσίες αυτές εντάσσονται, μεταξύ άλλων, η μετάφραση αυτή καθαυτή, η επιμέλεια κειμένων, η τοπική προσαρμογή (localization), ο υποτιτλισμός και η σελιδοποίηση. Επίσης, αναλάβουμε την επικύρωση της μετάφρασης σας για κάθε επίσημη χρήση.

Η ELIT Language Services αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο μεταφράσεις υψηλών απαιτήσεων για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά.

Δείτε στις επόμενες σελίδες τις υπηρεσίες μετάφρασης που προσφέρουμε.