12 Σημεία Υπεροχής

 

  12 Σημεία Υπεροχής

  1. H ELIT συνεργάζεται με Πιστοποιημένους Διερμηνείς Συνεδρίων, μέλη της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC), διαπιστευμένους στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο της Ευρώπης
  2. Η ELIT είναι ο μόνος Σύμβουλος Διερμηνέας Συνεδρίων της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC) στην Ελλάδα
  3. Αποκλειστικό μέλος του Calliope Interpreters, του Παγκοσμίου Δικτύου Συμβούλων Διερμηνέων Συνεδρίων, για την Ελλάδα και τις γύρω χώρες
  4. Οι περισσότεροι Διεθνείς Οργανισμοί εμπιστεύονται την ELIT για τα συνέδρια και τις εκδηλώσεις τους στην Ελλάδα και την ΝΑ Μεσόγειο
  5. Η ELIT έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη διερμηνεία και τη μετάφραση και δεν αποτελεί ενδιάμεσο φορέα: ιδρύθηκε και διοικείται από έναν από τους πιο έμπειρους διερμηνείς στην Ευρώπη
  6. Αταλάντευτη προσήλωση στην ποιότητα χωρίς υποχωρήσεις από το 1985
  7. Πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και κατά το πρότυπο ΕΝ15038:2006 (Παροχή Υπηρεσιών Μετάφρασης) από την Lloyd’s Register Quality Assurance
  8. Διερμηνείς Συνεδρίων και Μεταφραστές που εργάζονται αποκλειστικά προς την μητρική τους γλώσσα
  9. Επιλογή διερμηνέων με τα αυστηρότερα κριτήρια επιλογής στον κόσμο, με γνώμονα την πείρα, τις σπουδές και τις ειδικές γνώσεις τους, ανεξαρτήτως «ενώσεων» και «συλλόγων»
  10. Ομάδα διοίκησης με ασύγκριτη διοικητική και οργανωτική πείρα από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και από τους διεθνείς οργανισμούς
  11. Πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά διερμηνείας μέσω του διεθνούς μας δικτύου Calliope, του Παγκοσμίου Δικτύου Συμβούλων Διερμηνέων Συνεδρίων
  12. Ο μόνος πάροχος διερμηνείας στην Ελλάδα με πλήρως μηχανογραφημένη λειτουργία και ηλεκτρονικές συναλλαγές
  WATCH THE VIDEO