Η Ονομασία ELIT

Η επωνυμία ELIT αποτελείται από το «EL», τον κωδικό για τα ελληνικά στο πρότυπο ISO 639-1 και τα γράμματα «I» και «T» του λατινικού αλφαβήτου με τα οποία αρχίζουν οι λέξεις Interpreters και Translators - Διερμηνείς και Μεταφραστές αντίστοιχα.

 

WATCH THE VIDEO