Ένας Σύμβουλος Διερμηνέας στο πλευρό σας

Ο Σύμβουλος Διερμηνέας είναι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας διερμηνέας συνεδρίων του οποίου η πολυετής εμπειρία σε θέματα διοργάνωσης εκδηλώσεων που απαιτούν υπηρεσίες διερμηνείας εγγυάται την τελική ποιότητα υπηρεσιών σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου και τις πραγματικές ανάγκες του διοργανωτή φορέα.

Όντας πιστοποιημένος διερμηνέας ο ίδιος, είναι σε θέση να σταθμίσει την καταλληλότητα των διαθέσιμων διερμηνέων, την απαιτούμενη τεχνική υποδομή και να αξιολογήσει τη σχέση κόστους-ωφέλειας της κάθε επιλογής.

Ο Σύμβουλος Διερμηνέας συμμετέχει στον προγραμματισμό της εκδήλωσης από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας, εκτιμώντας τον απαιτούμενο αριθμό διερμηνέων -ανάλογα με τις ενεργές και παθητικές γλώσσες που προβλέπονται και τον χρόνο που καταλαμβάνουν στο πρόγραμμα των εργασιών- αλλά και το είδος της επικοινωνίας (ομιλητής, πάνελ ομιλητών, στρογγυλή τράπεζα, κλπ). Αναφέρει τις διαφορές κόστους για τους διερμηνείς ανάλογα με τα έξοδα ταξιδίου προς τον χώρο του συνεδρίου και διαμονής τους, αλλά και τις ειδικές παραμέτρους, π.χ. την ανάγκη έγκαιρης επιβεβαίωσης των συμβάσεων με τους διερμηνείς ανάλογα με το ειδικό θέμα της συνάντησης, τη ζήτηση ή σπανιότητα της απαιτούμενης γλώσσας, ή τη διοργάνωση άλλων σημαντικών εκδηλώσεων κατά την ίδια περίοδο.

Προτείνει με βεβαιότητα τους καταλληλότερους διερμηνείς για τις ανάγκες και το θέμα της εκδήλωσης, έχοντας την εμπειρία της προσωπικής συνεργασίας μαζί τους σε προηγούμενες εκδηλώσεις.

Σημειώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις του τεχνικού και υλικού εξοπλισμού διερμηνείας που μπορούν να εγγυηθούν την ποιοτική και ευκρινή μετάδοση της πληροφορίας, όπως και τη γενικότερη διάταξη ή τοποθέτησή τους στον χώρο που θα ευνοήσει το τελικό αποτέλεσμα.

Τέλος, αναφέρει συμβουλευτικά ακούσιες παραλείψεις ή κοινά ατοπήματα που συχνά δυσκολεύουν την επικοινωνία ομιλητών και ακροατών, ενώ προφυλάσσει τον διοργανωτή από την επιλογή λύσεων που περισσότερο προσθέτουν στο ύψος του προϋπολογισμού παρά στην πραγματική βελτίωση της επικοινωνίας.

Σε αντίθεση με τρίτους φορείς που παράλληλα του κυρίως αντικειμένου τους προσφέρουν και την οργάνωση των υπηρεσιών διερμηνείας  -συνήθως αναθέτοντάς την σε μη ειδικούς-  ένας Σύμβουλος Διερμηνέας διατηρεί συνεχώς τόσο την ευθύνη όσο και τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας, διασφαλίζοντας πως το τελικό προϊόν ακολουθεί τον προγραμματισμό του διοργανωτή και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως προς την ποιότητα.

Στο πρόσωπο του Συμβούλου Διερμηνέα ο διοργανωτής της εκδήλωσης έχει έναν αξιόπιστο και πεπειραμένο συνεργάτη με κοινό συμφέρον από την πραγματική επιτυχία της. Έναν σύμβουλο που αντιλαμβάνεται τόσο τις ειδικές ανάγκες της διερμηνείας και της αξίας κατανόησης του επικοινωνούμενου λόγου από τους συμμετέχοντες, όσο και τη γενικότερη ευθύνη του επιχειρηματικού προγραμματισμού που έχει αναλάβει ο οργανωτής.

 

WATCH THE VIDEO