Συμβουλές Προς Οργανωτές

Αν έχετε αποφασίσει να οργανώσετε μία διεθνή συνάντηση ή κάποιο δρώμενο που απαιτεί πολύγλωσση επικοινωνία, είτε για τους σκοπούς του οργανισμού στον οποίον ανήκετε ή για λογαριασμό τρίτου, η ELIT Language Services είναι ο ιδανικός συνεργάτης ο οποίος θα εξασφαλίσει ότι οι απόψεις και τα μηνύματα της συνάντησης θα μεταφερθούν στους συμμετέχοντες με ακρίβεια και σαφήνεια.

Κλειδί της επιτυχίας σε οποιοδήποτε εγχείρημα άρα και στην ποιοτική διερμηνεία είναι ο έγκαιρος και σωστός προγραμματισμός, όπου ένας Σύμβουλος Διερμηνέας μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια αναλύοντας όλες τις απαιτούμενες συνιστώσες, προτείνοντας λύσεις και εκτιμώντας το συνολικό τους κόστος.

Η συνεργασία σας θα αποδώσει με ταχείς ρυθμούς και με τις ελάχιστες δυνατές αποκλίσεις αν προετοιμάζοντας τη συνάντησή σας έχετε σχηματίσει μία καλή εικόνα για παραμέτρους όπως:

Η Ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης, διότι επιδρά στις διαθέσιμες επιλογές και το κόστος τους. Κατά κανόνα, και εφόσον αυτή δεν συμπίπτει με εκείνες άλλων μεγάλων προγραμματισμένων συνεδρίων, όσο νωρίτερα γίνουν οι συμφωνίες με τους διερμηνείς τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να εξασφαλίσετε τους πλέον κατάλληλους διερμηνείς.

Ο Τόπος και ο Χώρος επίσης επηρεάζουν τον προϋπολογισμό σας καθώς σχετίζονται με τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας των διερμηνέων όταν εργάζονται μακριά από την επαγγελματική τους έδρα.

Ο Συνδυασμός των Γλωσσών που θα χρειαστούν κάλυψη  -δηλαδή οι γλώσσες που θα χρησιμοποιήσουν οι ομιλητές και θα ακούν οι διερμηνείς (παθητικές) και εκείνες προς τις οποίες μεταφράζουν οι διερμηνείς (ενεργές)-  καθώς και ο αριθμός τους, είναι επίσης μία σημαντική παράμετρος. Η έγκαιρη γνώση της διευκολύνει την αναζήτηση των καταλληλότερων διαθεσίμων διερμηνέων, ιδίως στην περίπτωση όπου ο γλωσσικός τους συνδυασμός είναι υψηλής ζήτησης, ενώ οι αλλαγές της τελευταίες στιγμής ενέχουν πρόσθετο κόστος.

Η Κατανομή Χρήσης των Γλωσσών εξαρτάται συνήθως από το είδος της συνάντησης και τον βαθμό συμμετοχής των συνέδρων στις συζητήσεις. Σε μία διεθνή συνάντηση οι γλώσσες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν οι ομιλητές και η αναμενόμενη κατανομή των συμμετεχόντων βάσει των χωρών καταγωγής τους φανερώνουν σε γενικές γραμμές το πόσο θα χρησιμοποιηθεί η κάθε γλώσσα. Ένας έμπειρος σύμβουλος διερμηνέας θα επιλέξει κατάλληλα τους διερμηνείς και τους συνδυασμούς γλωσσών ώστε να κατανεμηθεί κατά το δυνατόν ισότιμα ο φόρτος εργασίας τους.

Θα φροντίσει επίσης να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη διερμηνείας σε δύο στάδια (relay): το λεγόμενο "ρελέ" είναι η μετάφραση μίας γλώσσας Α προς μία γλώσσα Β, κατά κανόνα ευρύτερης διάδοσης, η οποία εν συνεχεία χρησιμοποιείται από τους άλλους διερμηνείς του συνεδρίου. Κλασικό παράδειγμα: Διερμηνέας γαλλικής που γνωρίζει π.χ. λιθουανικά μεταφράζει από τα λιθουανικά προς τα γαλλικά και το «προϊόν» χρησιμοποιείται για τη μετάφραση προς τις άλλες γλώσσες του συνεδρίου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μεγαλύτερη από τη συνήθη χρονική υστέρηση μεταξύ του π.χ. Λιθουανού ομιλητή και του διερμηνέα ελληνικής λόγω του παρένθετου διερμηνέα (λιθουανικά-γαλλικά).

Εφόσον είναι γνωστό από νωρίς το Θέμα της συνάντησης και οι συμμετέχοντες διευκολύνεται τόσο η επιλογή των διερμηνέων με την ανάλογη εμπειρία και έφεση στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες όσο και η προετοιμασία τους.

Το Πρόγραμμα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε ο χρόνος των συμμετεχόντων να είναι κατά το δυνατόν πιο γόνιμος. Η ποιότητα της επικοινωνίας είναι ουσιαστικότερη με την ύπαρξη περιοδικών διαλειμμάτων, καθώς βοηθά την ανανέωση του απαραίτητου ενδιαφέροντος των συνέδρων και την υψηλή συγκέντρωση των διερμηνέων.

Τέλος, ο Εξοπλισμός Ταυτόχρονης Διερμηνείας  -το εάν διατίθεται στο χώρο ή πρέπει εξασφαλισθεί κινητός εξοπλισμός. Η κατάλληλη χωροθέτηση και ποιοτική του επάρκεια στηρίζουν τόσο την αξία του μηνύματος όσο και την εικόνα της συνάντησης.

WATCH THE VIDEO