Τεχνικός Εξοπλισμός

Ένας διερμηνέας πολύ δύσκολα θα μπορούσε να προσφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα εργασίας χωρίς τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες, την κατάλληλη εκπαίδευση άλλα και προετοιμασία για κάθε έργο στο οποίο συμμετέχει. Καθώς βρίσκεται συνήθως στα μετόπισθεν -χωροταξικά- της αίθουσας του συνεδρίου και εκτός οπτικού πεδίου για τους συμμετέχοντες, δύσκολα φανταζόμαστε πόσο μπορούν να επηρεάσουν τη γενική του επίδοση εξωτερικοί προς αυτόν παράγοντες.

Γενικότερα, για την ταυτόχρονη διερμηνεία θα χρειαστούν τα εξής:

Θάλαμοι

  • Κατά κανόνα ένας ανά γλώσσα,
  • επαρκών διαστάσεων, ηχομονωμένος και εξαεριζόμενος,
  • κονσόλα, ειδικά ακουστικά και φως εργασίας για κάθε διερμηνέα
  • καλή οπτική επαφή με ομιλητές και επιφάνειες προβολής.

Αίθουσα συνεδρίου

  • Μικροφωνική εγκατάσταση και μεγάφωνα,
  • Μικρόφωνα για τον προεδρεύοντα του συνεδρίου και τους ομιλητές της έδρας,
  • Μικρόφωνα για τους συνέδρους,
  • Ασύρματο αναρτώμενο μικρόφωνο (ομιλητής) και ασύρματο φορητό μικρόφωνο (ερωτήσεις κοινού)
  • Κατά κανόνα ένα ζεύγος ακουστικών για κάθε σύνεδρο

Η διαρρύθμιση της αίθουσας πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι διερμηνείς να έχουν ανεμπόδιστη οπτική επαφή με τους ομιλητές όπως και με τις επιφάνειες στις οποίες προβάλλεται το εκάστοτε οπτικοποιημένο υλικό. Η σημασία της άμεσης οπτικής επαφής πολλές φορές παραγνωρίζεται, ωστόσο είναι απαραίτητη γιατί βοηθά τους διερμηνείς να εισαγάγουν σε νοηματικό πλαίσιο τις παρατηρήσεις των ομιλητών, βοηθώντας εξαιρετικά τους ακροατές τους, ιδίως στην περίπτωση τεχνικών θεμάτων.

Ως οργανωτής επικείμενου συνεδρίου όπου θα παρέχονται υπηρεσίες ταυτόχρονης διερμηνείας, διερευνήστε εάν ο συνεδριακός χώρος διαθέτει ενσωματωμένες εγκαταστάσεις θαλάμων διερμηνείας ή πρέπει να ενοικιαστούν κινητοί θάλαμοι, επιβεβαιώνοντας πως αυτοί ικανοποιούν τα πρότυπα πιστοποίησης (ISO 2603 και ISO 4043 αντίστοιχα). Η συμμόρφωση με τα προαναφερθέντα πρότυπα εξασφαλίζει ότι οι πιστοποιημένοι θάλαμοι προσφέρουν επαρκή αερισμό, ικανή επιφάνεια εργασίας και ηχομόνωση και ότι έχουν μελετηθεί για να προσφέρουν την απαραίτητη ευκολία πρόσβασης, αυτόνομο φωτισμό, ενσωματωμένες καλωδιώσεις και αντιθαμβωτικούς υαλοπίνακες. Ορισμένες από τις παραπάνω παραλείψεις κάνουν ίσως λιγότερο ευχάριστο το περιβάλλον εργασίας του διερμηνέα, όμως όλες υπονομεύουν την ποιότητα της τελικής επικοινωνίας.

Το ίδιο ισχύει και για τον ηχητικό εξοπλισμό. Ο πιστοποιημένος εξοπλισμός παρέχει υψηλά επίπεδα ποιότητας ήχου που επιτρέπουν στον διερμηνέα να αντιλαμβάνεται τη χροιά και το ύφος των λεγομένων του ομιλητή, ώστε να μεταφέρει με πιστότητα και ενάργεια το μήνυμα στους συμμετέχοντες.

Εάν δεν έχετε εμπειρία προηγούμενης συνεργασίας με εταιρείες ενοικιάσεως κινητού εξοπλισμού, ο Σύμβουλος Διερμηνείας θα σας συστήσει κάποια που πληρεί τις τεχνικές προϋποθέσεις. Ο Σύμβουλος Διερμηνείας είναι ο πλέον αρμόδιος να επιλέξει πάροχο μεταφραστικού εξοπλισμού διότι είναι ο πρώτος στη σειρά  -και μάλιστα ιδιαίτερα απαιτητικός-  αποδέκτης του ήχου που παράγει η εκάστοτε ηχητική εγκατάσταση. Είναι επί πλέον σε θέση να βεβαιώσει την επάρκεια και τον επαγγελματισμό των διαφόρων παρόχων εξοπλισμού χάρη στη μακρόχρονη εμπειρία του στον συνεδριακό χώρο.

WATCH THE VIDEO