Διερμηνεία

Ταυτόχρονη Διερμηνεία

Η πιο γνωστή ίσως μορφή διερμηνείας λόγω της ευρύτατης εφαρμογής της στα διεθνή συνέδρια. Οι διερμηνείς ακούν τον ομιλητή μέσω ακουστικών, εγκατεστημένοι σε ειδικούς θαλάμους (τις γνωστές «καμπίνες») και μεταφράζουν σχεδόν ταυτόχρονα μιλώντας στο μικρόφωνο. Οι ακροατές παρακολουθούν μέσω ακουστικών τη γλώσσα της προτίμησής τους. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων συγκέντρωσης οι διερμηνείς εναλλάσσονται κατά περίπτωση κάθε 20-30 λεπτά. Η ταυτόχρονη διερμηνεία απαιτεί τη σχετική υποδομή (θαλάμους, μικρόφωνα, ακουστικά), επιτρέπει όμως τη διεξαγωγή συνεδριάσεων χωρίς διακοπές, πολλαπλασιάζοντας τον διαθέσιμο χρόνο. Είναι η μόνη αποδεκτή λύση για διοργανώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται πάνω από δύο γλώσσες.

 

Επακολουθητική ή Διαδοχική Διερμηνεία

Ο ομιλητής ολοκληρώνει ένα τμήμα της ομιλίας του και ο διερμηνέας έπεται χρησιμοποιώντας τη μνήμη και τις σημειώσεις του. Συνηθισμένη σε διμερείς επαφές και διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή μικρών ομάδων.

 

Ψιθύρισμα

Σε ειδικές περιπτώσεις και για περιορισμένη χρονική διάρκεια ένας διερμηνέας μπορεί να μεταφράσει ταυτόχρονα, ψιθυρίζοντας σε έναν ή δύο το πολύ ακροατές καθισμένος κοντά τους.

 

Παρά τις διαφορετικές μορφές διερμηνείας και τις βασικές εφαρμογές τους ή τα επί μέρους πλεονεκτήματα και περιορισμούς που τις συνοδεύουν, υπάρχει μία βασική ομοιότητα που τις συνδέει: η τελική ποιότητα της επικοινωνίας ξεκινά και καθορίζεται από την ουσιαστική κατανόηση του αρχικού μηνύματος. Έτσι μόνο μπορούν στη συνέχεια να μεταγραφούν το νόημα και οι έννοιες στις λέξεις της γλώσσας του ακροατή.

Η κατανόηση προϋποθέτει κατάλληλη προετοιμασία, ενώ η πιστή μεταφορά του νοήματος απαιτεί από τον διερμηνέα τη σπάνια ικανότητα να κινείται συνεχώς μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών προσεγγίσεων και τρόπων σκέψης με άνεση, επιλέγοντας τα κοινά τους σημεία.

WATCH THE VIDEO