Σύμβουλοι Διερμηνείς

Όσοι χρησιμοποιούν υπηρεσίες διερμηνείας -και ιδίως όσοι χρησιμοποιούν διερμηνείς σε τακτική βάση- έχουν τώρα στη διάθεσή τους Συμβούλους Διερμηνείς οι οποίοι διαθέτουν πείρα χιλιάδων διοργανώσεων από κάθε γωνιά της γης.

Οι Σύμβουλοι Διερμηνείς καταγράφουν τις επικοινωνιακές, γλωσσικές και τεχνικές απαιτήσεις των διοργανωτών και τους βοηθούν να αποφασίσουν τα «παραδοτέα» και να καταρτίσουν προϋπολογισμό.

Οι Σύμβουλοι Διερμηνείς σας βοηθούν να επιλέξετε τι θα «αγοράσετε» ώστε να επενδύσετε στις κρίσιμης σημασίας υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζεστε και, κυρίως, να αποφύγετε τις κακώς εννοούμενες οικονομίες οι οποίες μπορεί να καταδικάσουν μία διοργάνωση σε αποτυχία.

Επειδή η διερμηνεία είναι εργασία με ειδικές απαιτήσεις, οι Σύμβουλοι Διερμηνείς βοηθούν τους οργανωτές να εξασφαλίσουν συνθήκες εργασίας οι οποίες θα επιτρέψουν στους διερμηνείς να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση.

Οι Σύμβουλοι Διερμηνείς θα σας ενημερώσουν σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό διερμηνέων, τον αριθμό και τις προδιαγραφές των θαλάμων, τη διαθεσιμότητα των διερμηνέων σε κάθε πόλη και χώρα του κόσμου, κ.α.

Το πιο σημαντικό, θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε χωρίς υποχωρήσεις μεταξύ των επαγγελματιών διερμηνέων που βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου συναρτήσει του γλωσσικού τους συνδυασμού και των ειδικών γνώσεών τους.

Οι Σύμβουλοι Διερμηνείς σας βοηθούν να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από μια επιτυχημένη διοργάνωση.

 

Νέες Δυνατότητες!

Όταν συνεργάζεστε με την ELIT Language Services συνεργάζεστε με το δίκτυο Calliope, το Παγκόσμιο Δίκτυο Συμβούλων Διερμηνέων, και έχετε πρόσβαση συλλογικά σε μερικούς από τους πλέον έμπειρους Συμβούλους Διερμηνείς διεθνώς, με πείρα, χιλιάδων, στην κυριολεξία, διοργανώσεων, παρά το γεγονός ότι δεν πληρώνετε τίποτα γι' αυτό.

Έχετε έτσι στα χέρια σας ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα: Ακόμη και για την απλούστερη διοργάνωση στην Ελλάδα, ακόμη και εάν διαθέτετε περιορισμένο προϋπολογισμό, επωφελείστε από την συσσωρευμένη πείρα των Συμβούλων Διερμηνέων ενός παγκοσμίου δικτύου που καλύπτει τρεις δεκαετίες πείρας και πέντε ηπείρους.

Αν πάλι αναλαμβάνετε διοργανώσεις και στο εξωτερικό, η επιλογή είναι προφανής. Επικοινωνήστε με την ELIT Language Services στη δική σας γλώσσα και είσαστε αυτόματα σε επικοινωνία με ένα πολύγλωσσο δίκτυο το οποίο σας στηρίζει στην πιο μακρινή γωνιά της γης.

 

WATCH THE VIDEO