Μετάφραση

Μεταφράσεις κειμένων ειδικών απαιτήσεων από τα Ελληνικά προς τα Αγγλικά και από τα Αγγλικά προς τα Ελληνικά για επιχειρήσεις. Μεταφράσεις από και προς τις κυριότερες γλώσσες του κόσμου.

Πέρα από την προηγμένη οργάνωση του τμήματος Μετάφρασης, η ELIT Language Services διακρίνεται και στη Μετάφραση γι’ αυτό που την έχει φέρει στην κορυφή στη Διερμηνεία Συνεδρίων: την χωρίς υποχωρήσεις επιλογή των καλυτέρων μεταφραστών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καμία πιστοποίηση και καμία μέθοδος οργάνωσης δεν αποδίδει αν η «πρώτη ύλη» δεν προέρχεται από το μυαλό και τα χέρια ενός εξαιρετικού μεταφραστή.

Η ισοπεδωτική εξάπλωση της αγγλικής προκάλεσε και στην ελληνική αγορά υπερπροσφορά μετρίων ή κακών μεταφραστικών υπηρεσιών σε ελκυστικό κόστος.  Παραμένει όμως ιδιαίτερα αισθητή η έλλειψη αξιόπιστων υπηρεσιών όταν απαιτείται υψηλή ποιότητα, όπως όταν πρόκειται για κείμενα συμβάσεων, προκηρύξεις διαγωνισμών, ετήσιες εκθέσεις, εμπορικές διαφορές, διαπραγματεύσεις, πολιτικά κείμενα, κλπ.

Μία άλλη κατηγορία κειμένων ειδικών απαιτήσεων είναι τα διαφημιστικά κείμενα, τα δελτία τύπου και τα εγχειρίδια χρήσης τα οποία χρήζουν εξελληνισμού και προσαρμογής (localisation) από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τη χώρα, την νοοτροπία, την αγορά και -ακόμη πιο σημαντικό- την ιδιόλεκτο των χρηστών στον εκάστοτε τομέα.

Υποστηρίζουμε τις δυναμικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις προσφέροντας τελικό προϊόν που ανταποκρίνεται 100% στις προσδοκίες τους, εκτελώντας κάθε έργο χωρίς αποκλίσεις από χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.  Γιατί, και στον τομέα των μεταφράσεων οι σύγχρονες επιχειρήσεις δικαιούνται την ποιότητα και την αξιοπιστία που περιμένουν από κάθε άλλο προμηθευτή.

 

WATCH THE VIDEO