Επιμέλεια

Η ELIT Language Services προσφέρει υπηρεσίες επιμέλειας κειμένου που στοχεύουν στη βέλτιστη διατύπωση του μηνύματος μέσα από ένα εύστοχο και κατανοητό κείμενο, γνωρίζοντας πως σε αυτό ανακλάται το πρόσωπο που το επικοινωνεί. Επίσης με τη συναίσθηση πως οι ευκαιρίες ουσιαστικής επικοινωνίας δεν παρουσιάζονται τόσο συχνά και, πως «τα γραπτά μένουν».

Μία επιμέλεια κειμένου παρέχει κατά βάση τη βοήθεια μίας δεύτερης ανάγνωσης που εντοπίζει τις δυνατότητες αποσαφήνισης και βελτίωσής του, στα σημεία που συνήθως προσπερνά το λιγότερο αποστασιοποιημένο βλέμμα του γράφοντος. Ωστόσο οι όποιες βελτιωτικές προτάσεις γίνονται διατηρώντας κατά το δυνατόν τη Φωνή του. Ο όρος «φωνή» περιγράφει τον τρόπο γραφής, τη ροή της επιχειρηματολογίας και ανάλυσης, το λεξιλόγιο και τη χρήση των εννοιών, το γλωσσικό ύφος και τον παλμό του κειμένου, με παράλληλο γνώμονα την ερμηνεία που θα θέλαμε να τους δώσει ο αποδέκτης του μηνύματος.

Η εταιρική επικοινωνία είναι καθοριστική πτυχή της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και των αποτελεσμάτων της, καθώς η εικόνα του μηνύματος που περιέχεται σε κάθε δελτίο τύπου, παρουσίαση, ανάλυση, ενημέρωση, κείμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιστοσελίδα, αντικατοπτρίζει το κύρος του οργανισμού που το υπογράφει. Αφομοιώνοντας τη φιλοσοφία του, η «εταιρική του γραφή» οφείλει ακόμη να είναι σαφής και χωρίς εκφραστικές υπερβολές, συγκροτημένη, με το μήνυμά της να μεταφέρεται από δεμένες προτάσεις που εμπνέουν σιγουριά και εμπιστοσύνη.

Η επιμέλεια εντοπίζει στο κείμενο τυχόν ασυνέχειες νοήματος, σχολιάζει τις ασαφείς ή ενδεχομένως ακατάλληλες προτάσεις και προτείνει εναλλακτικές διατυπώσεις τους. Αυξάνει την ευκολία ανάγνωσης και κατανόησης του κειμένου βελτιώνοντας τη ροή των προτάσεων, ενοποιώντας το ύφος και τον τρόπο διατύπωσης σε όλη του την έκταση. Η επιμέλεια των κειμένων γίνεται με ασφάλεια σε ψηφιακά τους αντίγραφα με διαδοχικές εκδόσεις προτεινόμενης αναθεώρησής τους. Κατά πλειοψηφία η ανταλλαγή τους γίνεται μέσω διαδικτύου με τη διατήρηση του εμπιστευτικού τους χαρακτήρα, εντός προϋπολογισμού και προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος.

Η ELIT Language Services εμμένει στα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις υπηρεσίες της, γνωρίζει την εκφραστική δύναμη ενός συγκροτημένου μηνύματος άρτιας διατύπωσης και προστατεύει με κάθε τρόπο την επικοινωνία στην οποία επενδύετε.

WATCH THE VIDEO