Η Ποιότητα AIIC

Η διερμηνεία συνεδρίων υψηλής ποιότητας είναι υπηρεσία η οποία παρέχεται μόνο από επαγγελματίες διερμηνείς. Η ELIT Language Services συνεργάζεται με τους εμπειρότερους των επαγγελματιών διερμηνέων, μέλη της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC) ή διαπιστευμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η AIIC είναι ο μοναδικός παγκόσμιος φορέας επαγγελματιών διερμηνέων συνεδρίων και τα μέλη της προέρχονται από περισσότερες των 90 χωρών και 250 πόλεων ανά τον κόσμο. Ο πολυπολιτισμικός πλούτος των μελών της συνεπάγεται τόσο τη μοναδική συλλογική εμπειρία του φορέα όσο και τη βαθειά συναίσθηση ευθύνης απέναντι στην απρόσκοπτη επικοινωνία και την αξία της διερμηνείας. Το σημαντικότερο, από της ιδρύσεώς της το 1953 η AIIC υποστηρίζει το δικαίωμα του καθενός μας να εκφράζεται στη μητρική του γλώσσα και να γίνεται απόλυτα κατανοητός από οποιονδήποτε συνομιλητή του όταν το απαιτεί η περίσταση.

Για γίνει να κανείς μέλος της AIIC δεν αρκεί το πανεπιστημιακό πτυχίο, αν και όλα τα μέλη της έχουν το λιγότερο ένα, αλλά κυρίως η αντικειμενικά αναγνωρίσιμη επαγγελματική εμπειρία και οι εξαιρετικές γλωσσικές ικανότητες. Το επίπεδο γνώσης μίας γλώσσας διαβαθμίζεται στα τρία επίπεδα A, B και C, με τις ενεργές γλώσσες να ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες και τις παθητικές στην τρίτη:

  • A: Η μητρική γλώσσα του διερμηνέα (ή κάποια άλλη αυστηρά ισότιμή της), προς την οποία εργάζεται από τις γλώσσες επιπέδου B και C, είτε σε ταυτόχρονη είτε σε επακολουθητική διερμηνεία.
  • B: Γλώσσα διαφορετική της μητρικής του διερμηνέα που όμως χειρίζεται τέλεια και προς την οποία εργάζεται από τη γλώσσα Α. Ορισμένοι διερμηνείς μπορούν να εργαστούν προς τη γλώσσα Β μόνο σε έναν τύπο διερμηνείας.
  • C: Οι «παθητικές» γλώσσες από τις οποίες εργάζεται ο διερμηνέας και κατανοεί τέλεια.

Το υποψήφιο μέλος της Ένωσης αξιολογείται για κάθε συνδυασμό γλωσσών που επιθυμεί να πιστοποιήσει από δύο τουλάχιστον διερμηνείς μέλη της AIIC με τουλάχιστον πενταετή εργασιακή εμπειρία στον ίδιο συνδυασμό και επίπεδο. Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι η συνολική εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 150 ημερών σε συνθήκες που πληρούν τους κανόνες της AIIC, με τουλάχιστον 50 ημέρες εμπειρίας για κάθε ζεύγος γλωσσών που επιθυμεί να πιστοποιήσει ο υποψήφιος διερμηνέας. Δεν είναι τυχαίο πως η AIIC έχει μόνο 2.900 περίπου μέλη σε όλο τον κόσμο.

Τέλος η AIIC, γνωρίζοντας πως η γλωσσική επάρκεια είναι αναγκαία άλλα όχι ικανή συνθήκη για έναν πραγματικά ολοκληρωμένο επαγγελματία διερμηνέα συνεδρίων, ζητά τη δέσμευση των μελών της στην τήρηση αυστηρών κωδίκων επαγγελματικής δεοντολογίας και επαγγελματισμού.

Η AIIC έχει αναδειχθεί ως το σημείο αναφοράς για τα τεχνικά πρότυπα της διερμηνείας συνεδρίων, τις συνθήκες εργασίας που απαιτούνται για την εγγυημένη ποιότητα διερμηνείας, την προστασία της υγείας των διερμηνέων στο χώρο εργασίας και την εκπαίδευση νέων ολοκληρωμένων επαγγελματιών διερμηνέων.

 

WATCH THE VIDEO