Η Πείρα Calliope

Το δίκτυο Calliope είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Συμβούλων Διερμηνέων παγκοσμίως. Με το όνομά του να προέρχεται από την αρχαιοελληνική παράδοση και τη μούσα Καλλιόπη, το δίκτυο αποτελείται από τους πιο πεπειραμένους συμβούλους διερμηνείς στον κόσμο. Όλοι τους είναι μέλη της AIIC, διαθέτουν εμπειρία δεκαετιών και δεσμεύονται από τον ίδιο κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

Συλλογικά, το δίκτυο Calliope αναλαμβάνει την επιλογή ομάδων διερμηνείας για εκατοντάδες συνεδρίων το χρόνο ανά την υφήλιο, καλύπτοντας τις ανάγκες πληθώρας θεσμικών οργάνων, φορέων και οργανισμών κάθε είδους, με πολλαπλάσια διαφορετικά αντικείμενα και θεματικούς τίτλους.

Οι εγγυημένες ποιοτικές υπηρεσίες, ο επαγγελματισμός, η τεχνογνωσία, αλλά και η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει λόγω αυτών το δίκτυο Calliope, επιβεβαιώνονται περαιτέρω από την ανάληψη μεγάλων έργων παγκοσμίου κύρους όπως των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης. Δρώμενα παρόμοιας εμβέλειας περιλαμβάνουν έως και χιλιάδες συμμετέχοντες, πολλαπλές ομάδες διερμηνέων που εργάζονται συγχρόνως στο πλαίσιο πολυήμερων εκδηλώσεων, διερμηνεία πολλών και, μεταξύ αυτών, σπανίων γλωσσών αλλά κυρίως, λεπτομερή προγραμματισμό διάρκειας μηνών. Στα δρώμενα αυτών των απαιτήσεων συναντά κανείς συναντήσεις της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύμηνων διπλωματικών διαπραγματεύσεων ή μεγάλων ιατρικών συνεδρίων.

Η συνεργασία με οποιονδήποτε σύμβουλο διερμηνέα του Calliope αξιοποιεί την απαράμιλλη συλλογική πείρα του δικτύου. Για τη διοργάνωση άρτιων υπηρεσιών διερμηνείας οπουδήποτε στον κόσμο, έχετε τη βεβαιότητα πως εξασφαλίζετε την ίδια υψηλή ποιότητα διερμηνείας για την επιτυχία των στόχων της συνάντησής σας.

 

 

WATCH THE VIDEO