Σελιδοποίηση (DTP)

 

 

Εμπιστευθείτε μας οποιοδήποτε έγγραφο και θα σας το επιστρέψουμε μεταφρασμένο στην ίδια ακριβώς μορφή, είτε πρόκειται για μία σελίδα είτε για έναν ολόκληρο τόμο.

Πρόκειται για υπηρεσία ανεξάρτητη από τη μετάφραση την οποία παρέχουμε σε χρήστες που δεν διαθέτουν ίδια τεχνικά μέσα.