Απομαγνητοφώνηση

 

Υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης σε όλες τις γλώσσες

Η απομαγνητοφώνηση συνίσταται στη μεταγραφή όσων διαμείβονται προφορικώς κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου ή μιας συνάντησης σε γραπτό κείμενο το οποίο αποθηκεύεται ηλεκτρονικά.

Στην ELIT Language Services παρέχουμε υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης σε όλες τις γλώσσες από εξειδικευμένο προσωπικό με προηγμένο λογισμικό.

Αναλαμβάνουμε την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδρίων, διαπραγματεύσεων, συνεντεύξεων τύπου, συνεδριάσεων περιφερειακών/ δημοτικών συμβουλίων, συνελεύσεων, ομιλιών, δικαστηρίων και πάσης φύσεως ηχογραφημένου ή μαγνητοσκοπημένου υλικού.