Απομαγνητοφώνηση

 

Υπηρεσίες Απομαγνητοφώνησης σε όλες τις γλώσσες

Η απομαγνητοφώνηση συνίσταται στην μεταγραφή με απόλυτη πιστότητα όσων διαμείβονται προφορικώς κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου ή μιας συνάντησης.

Στην ELIT Language Services παρέχουμε υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης σε όλες τις γλώσσες από εξειδικευμένο προσωπικό με προηγμένο λογισμικό.

Αναλαμβάνουμε με απόλυτη ακρίβεια και ταχύτητα την απομαγνητοφώνηση συνεδρίων, διαπραγματεύσεων, συνεντεύξεων τύπου, συνεδριάσεων περιφερειακών/ δημοτικών συμβουλίων, συνελεύσεων, ομιλιών, δικαστηρίων και πάσης φύσεως ηχογραφημένου ή μαγνητοσκοπημένου υλικού.