Διερμηνεία Ιατρικών Συνεδρίων

Ειδικευμένοι Διερμηνείς‎ Ιατρικών Συνεδρίων από την ELIT Language Services

Η διερμηνεία ιατρικών συνεδρίων είναι πολύ απαιτητική διαδικασία. Προϋποθέτει ουσιαστική γνώση των ιατρικών θεμάτων και όχι απλώς της ιατρικής ορολογίας. Οι λειτουργοί του τομέα της υγείας απαιτούν χρήση της ιδιολέκτου του ιατρικού κλάδου για να μπορέσουν να συμμετάσχουν απρόσκοπτα σε ένα συνέδριο ή μία εκπαίδευση. Οι γνώσεις στατιστικής είναι πολλές φορές ζωτικής σημασίας. Οι ομιλητές είναι καλά προετοιμασμένοι και συχνά μιλούν με μεγάλη ταχύτητα.

Για τους λόγους αυτούς οι ομάδες των διερμηνέων ενισχύονται με επιπλέον διερμηνέα και δίνεται ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη διαχείριση των εγγράφων του συνεδρίου ώστε να φτάσουν εγκαίρως στα χέρια των διερμηνέων για να τα μελετήσουν.

Η ELIT Language Services διαθέτει ομάδα ιατρικών διερμηνέων στην Ελλάδα με πείρα πάνω από τρεις δεκαετίες στη διερμηνεία ιατρικών συνεδρίων.