Υποτιτλισμός

 

Επαγγελματικές υπηρεσίες υποτιτλισμού για οργανισμούς και επιχειρήσεις με απαιτήσεις.

Οι γενικές υπηρεσίες υποτιτλισμού για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση δεν πληρούν, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, τις επαγγελματικές ανάγκες επικοινωνίας.

Η ELIT καλύπτει το κενό αυτό με υπηρεσίες υποτιτλισμού που υποστηρίζονται από το μεταφραστικό μας τμήμα και ειδικούς τεχνικούς.

Οι υπότιτλοι που παράγει η ELIT είναι και αυτοί 100% προϊόν εργασίας μεταφραστών που εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα.