Υποστήριξη Συνεδρίων

 

Επιμέλεια όλων των κειμένων που σχετίζονται με ένα συνέδριο, σε όλες τις γλώσσες εργασίας

 • Επιμέλεια κειμένων αφίσας, προγράμματος, λοιπών εντύπων συνεδρίου
 • Γλωσσικός έλεγχος και επαλήθευση ακρίβειας εκτυπωμένου υλικού
 • Επιμέλεια κειμένων που εμφανίζονται σε αξεσουάρ και διαφημιστικά δώρα
 • Μετάφραση ιστοσελίδας συνεδρίου

Πριν από το συνέδριο 

 • Συμβουλές για τη διαμόρφωση του προγράμματος όταν το συνέδριο γίνεται με διερμηνεία –ένας Σύμβουλος Διερμηνέας AIIC θα σας αποκαλύψει άγνωστες πτυχές που θα αυξήσουν θεαματικά την απόδοση της επένδυσής σας
 • Έρευνα συνεδριακών χώρων, συμβουλές για την επιλογή του καταλληλότερου συνεδριακού χώρου.
 • Συμβουλές για τη διάταξη των συνέδρων και των θαλάμων διερμηνείας στον χώρο

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

 • Υποστήριξη με πεπειραμένο, πολύγλωσσο προσωπικό
 • Διανομή ασυρμάτων δεκτών ταυτόχρονης διερμηνείας
 • Εξοπλισμός ταυτόχρονης διερμηνείας
 • Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
 • Τήρηση πρακτικών

 

Μετά το συνέδριο

 • Απομαγνητοφώνηση πρακτικών
 • Σύνταξη, μετάφραση και επιμέλεια επιστολών σε ομιλητές και συντελεστές συνεδρίου