Συμμετοχές σε Φορείς και Οργανισμούς

Calliope Interpreters

ELIT Language Services - Αποκλειστικό μέλος του Calliope Interpreters

Το δίκτυο Calliope είναι το Παγκόσμιο Δίκτυο Συμβούλων Διερμηνέων της AIIC. Οι Σύμβουλοι Διερμηνείς του Calliope έχουν καλύψει Ολυμπιακούς Αγώνες, Συνόδους του G20, Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Calliope παρέχει διερμηνεία σε πάνω από 800 συνέδρια κάθε χρόνο σε περισσότερες από 30 γλώσσες σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο.

Η ELIT Language Services είναι αποκλειστικό μέλος του Calliope στην Ελλάδα και τις γύρω χώρες.

Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων

AIIC - Διεθνής Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων

Η AIIC είναι η μόνη διεθνής επαγγελματική Ένωση Διερμηνέων Συνεδρίων. Ιδρύθηκε το 1953 και έχει έδρα τη Γενεύη. Τα 3.000 μέλη της αποτελούν την παγκόσμια ελίτ των Διερμηνέων Συνεδρίων. Η AIIC είναι θεματοφύλακας της ποιότητας στη διερμηνεία και αναγνωρισμένη ως ο επίσημος συνομιλητής των Διεθνών Οργανισμών.

Το διεθνές δίκτυο Διερμηνέων της ELIT αποτελείται από Διερμηνείς της AIIC διαπιστευμένους στις υπηρεσίες διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

Ο ΣΕΒ έχει σκοπό την εκπροσώπηση των ελληνικών νομικών προσώπων-επιχειρήσεων και βιομηχανιών και την προάσπιση των συμφερόντων τους σε εθνικό κυρίως αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ELIT Language Services είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου των γλωσσικών υπηρεσιών που έγινε μέλος του ΣΕΒ και αποτελεί τον μόνο εκπρόσωπο του κλάδου στον Σύνδεσμο.

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

SETE - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Συνένωση τουριστικών επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, σε ένα φορέα που εκφράζει και εκπροσωπεί δυναμικά τις θέσεις τους. Ο ΣΕΤΕ στηρίζει και προωθεί δυναμικά, από τη σύστασή του το 1991, τις θέσεις του ελληνικού τουρισμού, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Μοναδικό μέλος του ΣΕΤΕ από τον κλάδο των γλωσσικών υπηρεσιών, η ELIT στηρίζει όλες τις εταιρείες του Συνδέσμου στην προσπάθειά τους για ανάδειξη του ελληνικού προϊόντος.