Μετάφραση

Τα εργαλεία μας

SDL* Trados Studio logo
matecat logo
ApSIC Xbench logo

Η ELIT Language Services αποτελεί και στη μετάφραση ένα κέντρο αριστείας.

Η μετάφραση στην εποχή μας προϋποθέτει τη συνέργεια τριών τουλάχιστον παραγόντων:  ταλαντούχους επαγγελματίες μεταφραστές, προηγμένο λογισμικό και ικανούς διαχειριστές μεταφραστικών έργων. Σε αυτόν τον συνδυασμό βασιζόμαστε για να εξασφαλίζουμε στους χρήστες μεταφράσματα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις τους.

Οι αστοχίες στη μετάφραση συνεπάγονται πολλαπλές αναθεωρήσεις, άγχος και οικονομική ζημία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίον η ELIT Language Services αποτελεί συχνά «μεταφραστή τελευταίας καταφυγής», όταν το κριτήριο της φθηνότερης προσφοράς έχει οδηγήσει σε καθολική αστοχία μεγάλων έργων.

Είμαστε ένας από τους ελάχιστους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών που εφαρμόζουν θρησκευτικά τον κανόνα της μητρικής γλώσσας. Ο αναγνώστης έχει τη μοναδική αίσθηση ότι το μετάφρασμα έχει γραφτεί εξ αρχής στη γλώσσα στόχο από ειδικό του τομέα.

Προστατεύουμε έτσι την εικόνα και το κύρος της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και των διεθνών οργανισμών.

Οι υπηρεσίες μετάφρασης της ELIT είναι πιστοποιημένες κατά το διεθνές πρότυπο ISO 17100: 2015.

H ELIT επελέγη έπειτα από διαγωνισμό για την κάλυψη των μεταφραστικών αναγκών του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CURIA).