Υπηρεσίες

null

Διερμηνεία Συνεδρίων

Διερμηνεία Συνεδρίων

Remote Interpreting

Εξ Αποστάσεως Διερμηνεία

Εξ Αποστάσεως Διερμηνεία

null

Σύμβουλοι Διερμηνείς AIIC

Σύμβουλοι Διερμηνείς AIIC

null

Νοηματική Διερμηνεία

Νοηματική Διερμηνεία

null

Κοινοτική Διερμηνεία

Κοινοτική Διερμηνεία

null

Διερμηνεία Ιατρικών Συνεδρίων

Διερμηνεία Ιατρικών Συνεδρίων

null

Μετάφραση

Μετάφραση

Τοπική Προσαρμογή - Localization

Τοπική Προσαρμογή (Localization)

Τοπική Προσαρμογή (Localization)

null

Επιμέλεια Κειμένων

Επιμέλεια Κειμένων

Υποτιτλισμός- ELIT Language Services

Υποτιτλισμός

Υποτιτλισμός

null

Σελιδοποίηση (DTP)

Σελιδοποίηση (DTP)

null

Επικύρωση Μεταφράσεων

Επικύρωση Μεταφράσεων

null

Εξοπλισμός Συνεδρίων

Εξοπλισμός Συνεδρίων

null

Υποστήριξη Συνεδρίων

Υποστήριξη Συνεδρίων

null

Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

null

Πρακτικά Συνεδρίων

Πρακτικά Συνεδρίων