Κοινοτική Διερμηνεία

Διερμηνεία για κοινωνικούς σκοπούς

Όλο και πιο συχνά στις μέρες μας, ομάδες ανθρώπων ή ολόκληροι πληθυσμοί στερούνται την πρόσβαση σε κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες επειδή δεν μιλούν τη γλώσσα του τόπου στον οποίον τυχαίνει να ζουν. Για τους ανθρώπους αυτούς, μερικές από αυτές τις υπηρεσίες είναι απολύτως απαραίτητες, αν όχι ζωτικής σημασίας.

Οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών επιτείνουν το φαινόμενο και προκαλούν αποτελέσματα για τα οποία οι κοινωνίες μας δεν είναι προετοιμασμένες.

Η κοινοτική διερμηνεία είναι η διαμεσολάβηση για την αποκατάσταση της επικοινωνίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι κοινοτικοί διερμηνείς παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας όταν συζητούνται  -ενδεικτικά-  ιατρικά, εκπαιδευτικά, στεγαστικά, κοινωνικά και νομικά θέματα.

Κοινοτική Διερμηνεία ως πολιτισμική διαμεσολάβηση

Οι κοινοτικοί διερμηνείς πρέπει όχι μόνο να χειρίζονται με μεγάλη άνεση τις γλώσσες εργασίας αλλά και να γνωρίζουν και να σέβονται τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των εμπλεκόμενων, να γνωρίζουν τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και να έχουν την ικανότητα να εργάζονται υπό ψυχολογική πίεση.

Κριτήρια επιλογής Κοινοτικών Διερμηνέων

Η επιλογή των κοινοτικών διερμηνέων γίνεται με αυστηρά κριτήρια διότι οι συχνά δύσκολες συνθήκες εργασίας προκαλούν άγχος καθώς οι διερμηνείς έχουν να διαχειριστούν ιδιαίτερα έντονη συναισθηματική φόρτιση και να αντιμετωπίσουν τραυματικές εμπειρίες (π.χ. πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες). Πολλές φορές οι κοινοτικοί διερμηνείς απασχολούνται οι ίδιοι σε εμπόλεμες ζώνες με κίνδυνο της ζωής τους.

Ο ρόλος της ELIT Language Services στην Κοινοτική Διερμηνεία

Η ELIT Language Services έχει καλύψει μεγάλο μέρος των αναγκών κοινοτικής διερμηνείας που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μαζικής εισροής προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.