Επικύρωση Μεταφράσεων

 

Επικυρωμένες μεταφράσεις σε πολλές γλώσσες από συνεργαζόμενους δικηγόρους

Προσφέρουμε υπηρεσία επικύρωσης των μεταφράσεών μας από αξιόπιστους συνεργάτες δικηγόρους οι οποίες αναγνωρίζονται έτσι από τους φορείς του δημοσίου.

Όπως είναι γνωστό, ο νόμος περί επισήμων μεταφράσεων στην Ελληνική Δημοκρατία δίνει ρητά το δικαίωμα σε δικηγόρους να επικυρώνουν μεταφράσεις βάσει του Κώδικα περί δικηγόρων της 8ης Οκτωβρίου 1954.

Όπως όλοι οι συνεργάτες μας, έτσι και οι δικηγόροι υπογράφουν με την ELIT Language Services συμφωνητικό εμπιστευτικότητας διασφαλίζοντας απόλυτη εχεμύθεια.