Εξ Αποστάσεως Διερμηνεία

Εξ Αποστάσεως Διερμηνεία

Τον Φεβρουάριο του 2019 η ELIT Language Services εγκαινίασε το πρώτο Στούντιο εξ Αποστάσεως Διερμηνείας Athens Interpreting Hub (AIHub) στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα οι υπηρεσίες εξ Αποστάσεως Διερμηνείας προστέθηκαν στο πεδίο πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της ELIT, πιστοποιημένο κατά ISO 9001, κάτι το οποίο αποτελεί πρωτιά στον χώρο της διερμηνείας συνεδρίων.

Η επένδυση της ELIT στην τεχνολογία Distance Interpreting καθιστά δυνατή την παροχή διερμηνείας σε συνέδρια και συναντήσεις όπου δεν είναι πρακτικά ή οικονομικά εφικτή η φυσική παρουσία διερμηνέων.

Η εξ αποστάσεως διερμηνεία αποτελεί εναλλακτική λύση όταν:

  • Όταν το κόστος μετάβασης των διερμηνέων και μεταφοράς του εξοπλισμού είναι ασύμφορο
  • Όταν η ανάγκη διερμηνείας προκύπτει την τελευταία στιγμή και είναι αδύνατον οι διερμηνείς να μεταβούν εγκαίρως στον τόπο του συνεδρίου

Η εξ αποστάσεως διερμηνεία προσφέρει μεν καινοφανείς δυνατότητες, συνεπάγεται δε τεχνικές και άλλες προκλήσεις.  Αυτό καθιστά επιβεβλημένη τη συνεργασία με πεπειραμένο Σύμβουλο Διερμηνέα ο οποίος θα φροντίσει τόσο για τα τεχνικά ζητήματα όσο και για την εκπαίδευση των διερμηνέων και τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες προδιαγραφές.