Νοηματική Διερμηνεία

Διερμηνεία στη Νοηματική Γλώσσα

Η νοηματική διερμηνεία είναι διερμηνεία μεταξύ μιας νοηματικής γλώσσας και μιας ομιλούμενης γλώσσας ή μεταξύ δύο νοηματικών γλωσσών. Οι διερμηνείς νοηματικής εξασφαλίζουν απρόσκοπτη επικοινωνία σε κωφούς και βαρήκοους.

Η νοηματική γλώσσα είναι γλώσσα που αξιοποιεί σχήματα με τα χέρια, θέσεις και κινήσεις των χεριών ή του σώματος καθώς και εκφράσεις του προσώπου για τη μεταφορά πληροφορίας από και προς κωφά ή βαρήκοα άτομα.

Διερμηνεία σε όλες τις νοηματικές γλώσσες

Η νοηματική γλώσσα δεν είναι μία, όπως πολλοί νομίζουν. Υπάρχει ελληνική νοηματική γλώσσα, γαλλική νοηματική γλώσσα, ολλανδική νοηματική γλώσσα, κοκ… Υπάρχει παρ’ όλα αυτά και μία διεθνής νοηματική γλώσσα, μία νοηματική «εσπεράντο», η οποία όμως δεν έχει επικρατήσει ως πραγματική διεθνής γλώσσα επικοινωνίας.

Η Νοηματική Διερμηνεία είναι δικαίωμα

Η ελληνική νοηματική γλώσσα αναγνωρίσθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 ως ισότιμη της ομιλούμενης ελληνικής με τον νόμο 4488/2017 (Άρθρο 65, παράγραφος 2).

Η ELIT Language Services υποστηρίζει το δικαίωμα πρόσβασης όλων στην πληροφορία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, είναι δε η πρώτη εταιρεία του κλάδου που ενέταξε την νοηματική διερμηνεία στις υπηρεσίες της και συνεργάζεται με ειδικά εκπαιδευμένους διερμηνείς νοηματικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο επικεφαλής διερμηνέας της ELIT Language Services είναι μέλος του Sign Language Network (SLN) της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC).

E - Νοηματική Διερμηνεία

Ε

L - Νοηματική Διερμηνεία

L

I - Νοηματική Διερμηνεία

I

T - Νοηματική Διερμηνεία

T