Σημεία Υπεροχής

Η επιλογή των Διεθνών Οργανισμών

Οι διεθνείς οργανισμοί εμπιστεύονται την ELIT για τη διερμηνεία και τις μεταφράσεις τους.

Διεθνής δραστηριότητα και αναγνώριση

Η ELIT Language Services είναι εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα και έδρα την Αθήνα. Εξάγει υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στην ευρωπαϊκή αγορά. Χάρη στην τεχνογνωσία της έχει καταλάβει αξιοζήλευτη θέση στον ευρωπαϊκό χώρο των γλωσσικών υπηρεσιών.

Μεταφράσεις στη μητρική γλώσσα

Ίσως ο μόνος πάροχος στην Ελλάδα που τηρεί απαρέγκλιτα τον χρυσό κανόνα στη μετάφραση, τον κανόνα της μητρικής γλώσσας. Προλαβαίνουμε έτσι επικίνδυνες αστοχίες και προστατεύουμε το κύρος κυβερνήσεων, οργανισμών και επιχειρήσεων. Το 100% των μεταφράσεων της ELIT έχει παραχθεί από μεταφραστές που εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα.

Διερμηνείς AIIC/ Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα μόνα επαληθεύσιμα εχέγγυα ποιότητας ενός διερμηνέα είναι η ιδιότητα του μέλους της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC) και η διαπίστευση στις υπηρεσίας διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι οι μόνοι ουσιαστικά πιστοποιημένοι διερμηνείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη  -γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν περάσει με επιτυχία αυστηρές εξετάσεις και αξιολογούνται διαρκώς από πεπειραμένους διερμηνείς για τις ικανότητές τους και τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας της AIIC.

Πάροχος μετάφρασης στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ELIT Language Services υπέγραψε μετά από διαγωνισμό σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παγκόσμιο δίκτυο

Η ELIT είναι αποκλειστικό μέλος του Calliope Interpreters, του παγκοσμίου Δικτύου Συμβούλων Διερμηνέων Συνεδρίων της AIIC. Πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά χάρη στη φυσική παρουσία μας σε 5 ηπείρους.

Πιστοποιήσεις

Το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας της ELIT Language Services είναι πιστοποιημένο από την LRQA κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, οι Υπηρεσίες μετάφρασης κατά ISO 17100:2015, οι Υπηρεσίες νομικής μετάφρασης κατά ISO 20771:2020 και οι Υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων κατά ISO 23155:2022.

Αποτελεσματική Διοίκηση

Διαθέτουμε στελέχη με ασύγκριτη οργανωτική πείρα που αντλούν από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και από τους διεθνείς οργανισμούς. Είναι η ομάδα που έχει υλοποιήσει τα μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα στον κλάδο τα τελευταία χρόνια.

Γνωρίζουμε την οικονομία

Η ELIT είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον τουρισμό, τη μεταποίηση, τις μεταφορές, τον ιατρικό κόσμο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τον αγροτικό-διατροφικό κλάδο και τους Έλληνες εξαγωγείς. Είμαστε μέλος των ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και HAPCO.

Αριστεία μέσω της επιλογής

Επιλέγουμε μεταφραστές και διερμηνείς μεταξύ ικανών επαγγελματιών, χωρίς υποχωρήσεις στην ποιότητα. Επενδύουμε καθημερινά στη διεύρυνση του δικτύου μας με διαρκείς αξιολογήσεις.

Είμαστε διερμηνείς και μεταφραστές, όχι ενδιάμεσος φορέας

Η ELIT δεν αποτελεί ενδιάμεσο φορέα, είμαστε διερμηνείς και μεταφραστές. Έχουμε ως αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διερμηνείας, μετάφρασης και υποστήριξης συνεδρίων.

Εμπιστευτικότητα

Όλοι ανεξαιρέτως οι συνεργάτες μας έχουν υπογράψει Σύμβαση Εμπιστευτικότητας με την ELIT Language Services. Η ELIT Language Services διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό ΕΕ 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των δεδομένων (GDPR).