Τοπική Προσαρμογή (Localization)

Τι είναι η Τοπική ή Επιχώρια Προσαρμογή;

Η τοπική προσαρμογή (localization, καμιά φορά και επιχώρια προσαρμογή) είναι η προσαρμογή πληροφορίας (από ένα απλό μήνυμα έως μια ολόκληρη διαφημιστική εκστρατεία ή ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι) λαμβάνοντας υπόψιν τις γλωσσικές, πολιτισμικές, πολιτικές, νομικές, κανονιστικές και άλλες ιδιαιτερότητες μιας χώρας ή μιας περιοχής.

Η τοπική προσαρμογή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας στην παγκόσμια αγορά.

Για να φτάσει ένα μήνυμα στο κοινό-στόχο ακριβώς όπως το συνέλαβε ο εμπνευστής του, η ELIT Language Services επιστρατεύει ανθρώπους με διεθνή πείρα, γνώση της επικαιρότητας, ευαισθησία στη χρήση της γλώσσας, εξοικείωση με τα ήθη και έθιμα κάθε τόπου, ενσυναίσθηση και επιστημονική γνώση.

Η ιστορία είναι γεμάτη καλά παραδείγματα τοπικής προσαρμογής που «απογείωσαν» την επικοινωνία επιχειρήσεων και οργανισμών.