Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για Διαδικτυακές Συναντήσεις από το AIHub

Home » News » Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για Διαδικτυακές Συναντήσεις από το AIHub

 

Το AIHub, το Hub Εξ αποστάσεως διερμηνείας της ELIT Language Services στην Αθήνα, είναι το one-stop-shop για διαδικτυακά συνέδρια

Χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας οι άνθρωποι πλέον επικοινωνούν και συζητούν σε μεγάλο βαθμό μέσω τηλεδιασκέψεων, τάση η οποία επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας.

Το AIHub είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο Hub εξ αποστάσεως διερμηνείας στην Ελλάδα. Με έδρα στο κέντρο της Αθήνας, το hub συγκεντρώνει όλη την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη διοργάνωση τηλεδιασκέψεων, με ή χωρίς διερμηνεία. 

Το AIHub σάς παρέχει κάθε υπηρεσία που θα μπορούσατε να χρειαστείτε για την επόμενη συνάντηση που διοργανώνετε:

  • Οργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων κάθε μορφής (συνέδρια, συσκέψεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διοικητικά συμβούλια) από την αρχή ως το τέλος: hosting, επιλογή κατάλληλης πλατφόρμας, εκπαίδευση χρηστών, αποστολή οδηγιών στους συμμετέχοντες, συνεχής τεχνική υποστήριξη
  • Υπηρεσίες διερμηνείας (εξ αποστάσεως ή επιτόπου σύμφωνα και με τα μέτρα προστασίας για τη νόσο Covid-19)
  • Επαγγελματικές μεταφράσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Απομαγνητοφώνηση πρακτικών
  • Οργανωτική και τεχνική υποστήριξη
  • Αίθουσα συνεδριάσεων για υβριδικές συνεδριάσεις (με φυσική παρουσία μέρους των συμμετεχόντων).

Η διοργάνωση τηλεδιασκέψεων απαιτεί διαχείριση από επαγγελματίες· κάθε συνέδριο ή διάσκεψη πραγματοποιείται μόνο μία φορά και δεν υπάρχει η πολυτέλεια της αποτυχίας. Η διοργάνωση πολύγλωσσων τηλεδιασκέψεων με διερμηνεία απαιτεί περαιτέρω εξειδίκευση και πείρα λόγω της τεχνολογίας που καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι προεδρεύοντες, συντονιστές, σύνεδροι, απλοί παρατηρητές και διερμηνείς συνεδρίων.