Η ELIT σε συνδιάσκεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Home » News » Η ELIT σε συνδιάσκεψη του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ποιμαντική Logo

 

Και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο διαδίκτυο από το AIHub

 

Το Δίκτυο του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας, αναγνωρίζοντας τις πρωτοφανείς καταστάσεις και δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πανδημία της COVID-19, οργάνωσε διαδικτυακή Συνδιάσκεψη με θέμα: «Η Ποιμαντική της Εκκλησίας εν ημέραις Πανδημίας» η οποία ολοκληρώθηκε σε 8 συνεδριάσεις σε διάστημα τριών μηνών.

 

Η Συνδιάσκεψη έδωσε την ευκαιρία σε Εκκλησίες, επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας διεθνώς να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συζητήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την περίοδο της πανδημίας.

 

Η φετινή Συνδιάσκεψη ακολούθησε την νέα, διαδικτυακή πεπατημένη, οι δε διερμηνείς συνεδρίων φιλοξενήθηκαν στο AIHub, το κέντρο Εξ αποστάσεως διερμηνείας (Distance interpreting hub) που παραχώρησε η ELIT Language Services και το οποίο λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας από τον Φεβρουάριο του 2019.

 

Εκτός από την εν λόγω διαδικτυακή Συνδιάσκεψη, η ELIT Language Services έχει καλύψει το 2011, 2014 και 2017 το συνέδριο του Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στον Χώρο της Υγείας που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια στη Ρόδο.