Προκλήσεις στην Ιατρική Μετάφραση

Home » Μη κατηγοριοποιημένο » Προκλήσεις στην Ιατρική Μετάφραση

H ιατρική μετάφραση περιλαμβάνει μια πολύ απαιτητική και πολύπλοκη ορολογία που πρέπει να αποδίδεται κάθε φορά με απόλυτη ακρίβεια αφού, γίνεται εύκολα αντιληπτό, πως  κάθε φορά και η παραμικρή παρερμηνεία μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο αποτέλεσμα.

 

Ο κλάδος της ιατρικής είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος κλάδος με νέες τεχνικές και μεθόδους, γεγονός που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες μεταφραστές πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς για τις νέες εξελίξεις. Ένας άλλος λόγος που καθιστά την ιατρική μετάφραση δύσκολη και απαιτητική είναι πως η ορολογία διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, οι ιατρικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου, αποδίδονται με διαφορετικά ονόματα και επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό που απευθύνεται κάθε φορά η μετάφραση.

 

Αντιλαμβανόμαστε επίσης πόσο σημαντική είναι η σωστή και ακριβής μετάφραση μιας ιατρικής γνωμάτευσης ή ενός ιατρικού πρακτικού.

 

Ένα ακόμα σημαντικό ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας, αφορά τις μεταφράσεις που σχετίζονται με τον φαρμακευτικό κλάδο. Μπορεί από τον ΠΟΥ να υπάρχει επίσημη ορολογία κάθε φαρμακευτικής ουσίας, ωστόσο τα φάρμακα που διατίθενται σε κάθε χώρα διαφέρουν ως προς τη σύστασή τους, τη δράση της φαρμακευτικής ουσίας και τις παρενέργειες που μπορεί να επιφέρουν.

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα, δίνεται επίσης στην ιατρική ορολογία που αφορά τα ιατρικά όργανα. Μάλιστα, συνηθίζεται ο μεταφραστής να περνάει από ειδική εκπαίδευση πριν ξεκινήσει τη μετάφραση ενός ιατρικού οργάνου, για παράδειγμα αξονικού τομογράφου ή υπερηχογράφου, με σκοπό να δει από κοντά τον μηχανισμό, τις λειτουργίες και τον σκοπό του μηχανήματος.

 

Εν κατακλείδι, μόνο τυχαίο δεν είναι, πως ο κλάδος της ιατρικής μετάφρασης είναι ο μόνος που περνάει τόσα στάδια εκπαίδευσης στα οποία συμμετέχουν γιατροί και κατασκευαστές φαρμάκων ή συντάκτες ιατρικών πρωτοκόλλων. 

 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτυπώνουν τη σημασία, αλλά και τη δυσκολία εύρεσης σωστού μεταφραστή για την ιατρική μετάφραση.

 

Στην ELIT Language Services έχουμε καθιερώσει πραγματικά αυστηρές διαδικασίες στην επιλογή συνεργατών για την ιατρική μετάφραση. Αναζητούμε πάντα εξειδικευμένους μεταφραστές και επιμελητές και έτσι έχουμε φτιάξει μια πλήρως καταρτισμένη ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με αυτόν τον τομέα. Με τις συνεχείς εκπαιδεύσεις και τα συνέδρια παρακολούθησης, διασφαλίζουμε πως η ομάδα της ELIT Language Services ακολουθεί τα ανώτατα στάνταρντς που έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως για την ιατρική μετάφραση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε ακόμα περισσότερα για το μοναδικό τρόπο που η ELIT Language Services διαχειρίζεται τη διερμηνεία ιατρικών κειμένων!