Πάροχος υπηρεσιών μετάφρασης στο Δικαστήριο της ΕΕ

CURIA - Πάροχος υπηρεσιών μετάφρασης στο Δικαστήριο της ΕΕ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστό και ως Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πρώην Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο  στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έδρα το Λουξεμβούργο.

Μετά από διαγωνισμό, η ELIT υπέγραψε σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  -ίσως το πιο απαιτητικό θεσμικό όργανο της ΕΕ στον τομέα της μετάφρασης-  επιβεβαιώνοντας πως συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο αξιόπιστων εταιρειών του κλάδου στην Ευρώπη.