Οι φθινοπωρινές συνάξεις των γλωσσικών επαγγελμάτων (Quiz)

Home » Μη κατηγοριοποιημένο » Οι φθινοπωρινές συνάξεις των γλωσσικών επαγγελμάτων (Quiz)

Είναι γνωστό ότι κάθε συνάθροιση από πρόσωπα, ζώα ή πράγματα φέρει διαφορετικό όνομα συναρτήσει της σύνθεσης της «παρέας».

Τα αγγλικά, μάλιστα, διαθέτουν πανίσχυρο οπλοστάσιο για να περιγράψουν ομάδες, αγέλες, κοπάδια και σμήνη ζωντανών που περπατούν, κολυμπούν ή πετούν. Ξέρατε όμως πώς περιγράφονται στα αγγλικά οι αντίστοιχες συναθροίσεις των γλωσσικών επαγγελμάτων;

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μετάφρασης, ετοιμάσαμε ένα κουίζ με υψηλό δείκτη δυσκολίας, το οποίο θα απολαύσουν οι δυνατοί λύτες, αλλά όχι μόνο!