Ελληνική Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ 2014

Ελληνική Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ 2014

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2014 αύξησε κατακόρυφα τη ζήτηση για υπηρεσίες διερμηνείας υψηλής ποιότητας.

H ELIT Language Services ήταν η φυσική επιλογή ως ο μόνος πάροχος διερμηνείας στην Ελλάδα που διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ικανή οργανωτική υποδομή και, κυρίως, την τεχνογνωσία που απαιτούν οι πολύγλωσσες διεθνείς διασκέψεις υψηλού επιπέδου. Η ELIT κάλυψε σχεδόν αποκλειστικά τις δεκάδες ευρωπαϊκού χαρακτήρα συναντήσεις ανά την ελληνική επικράτεια και το σύνολο των διασκέψεων του κοινοβουλευτικού σκέλους της Προεδρίας για λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων.

Χάρη στο γεγονός αυτό, το πρώτο 6μηνο του 2014 η ELIT υπερδιπλασίασε τις ανθρωπο-ημέρες διερμηνείας που κάλυψε σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Μεταξύ των θετικών επιπτώσεων της διοργάνωσης πολυάριθμων συναντήσεων υψηλού επιπέδου στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ήταν το ότι οι επαγγελματίες διοργανωτές συνεδρίων (PCO) της χώρας είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις προδιαγραφές και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.