Σύνοδος Κορυφής Επτά Μεσογειακών Χωρών ΕΕ 2016

Ζάππειο, Τσίπρας, Σύνοδος Κορυφής 7 Μεσογειακών Χωρών ΕΕ 2016

Στη Σύνοδο Κορυφής των επτά Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMed) τον Σεπτέμβριο του 2016 στην Αθήνα, ο Έλληνας πρωθυπουργός και οι ευρωπαίοι ομόλογοί του μίλησαν και άκουσαν ο καθένας τη μητρική του γλώσσα.

Για να γίνει αυτό, η ELIT Language Services δημιούργησε ομάδα διερμηνέων από τρεις διαφορετικές χώρες οι οποίοι κάλυψαν τη Διερμηνεία από και προς έξι γλώσσες: πορτογαλικά, ισπανικά, ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά και αγγλικά.

Η ELIT Language Services είχε τη συνολική ευθύνη της Διερμηνείας στη συνεδρίαση των ηγετών του Ευρωπαϊκού νότου, στο γεύμα εργασίας καθώς και στις δηλώσεις προς τον Τύπο στο Ζάππειο. Για τις ανάγκες της Συνόδου, αξιοποιήθηκαν διερμηνείς με πείρα σε διασκέψεις υψηλού επιπέδου, διαπιστευμένοι στις υπηρεσίες διερμηνείας της ΕΕ και μέλη της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων (AIIC).

Όλες οι οργανωτικές πτυχές της Διερμηνείας, το προσωπικό υποστήριξης στις αίθουσες του Ζαππείου, οι μεταφορές και η φιλοξενία των διερμηνέων από το εξωτερικό ήταν επίσης ευθύνη της ELIT Language Services.

Με τη συμβολή και των διερμηνέων, οι ηγέτες των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Διακήρυξη των Αθηνών την ίδια ημέρα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2016.