Η ELIT στο πλευρό του UNEP

ELIT Language Services,UNEP

H ELIT Language Services παρείχε επί δύο συναπτά έτη τις υπηρεσίες της στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environment Programme, UNEP) για τις διεθνείς διασκέψεις του στην Αθήνα.  Το UNEP συντονίζει τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες να υιοθετούν αποτελεσματικές πολιτικές για το περιβάλλον και ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη μέσω καλών περιβαλλοντικών πρακτικών.

Οι δραστηριότητές του UNEP καλύπτουν την ατμόσφαιρα και τα θαλάσσια και τα χερσαία οικοσυστήματα.  Το πρόγραμμα προάγει τη γνώση και την επιστήμη και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών Συμβάσεων για το περιβάλλον. Το UNEP έχει επίσης συμβάλει στην εκπόνηση κατευθυντηρίων οδηγιών σε θέματα όπως το διεθνές εμπόριο των δυνητικά επιβλαβών χημικών ουσιών, η διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας και η ρύπανση των διεθνών ναυτικών οδών.

Το UNEP έχει επίσης συμβάλει στην εκπόνηση κατευθυντηρίων οδηγιών σε θέματα όπως το διεθνές εμπόριο των δυνητικά επιβλαβών χημικών ουσιών, η διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας και η ρύπανση των διεθνών ναυτικών οδών.  Για την ELIT η συνεργασία με το UNEP ήταν για όλους αυτούς τους λόγους πηγή διπλής ικανοποίησης.