Πιστοποίηση ISO 20771:2020

Home » Μη κατηγοριοποιημένο » Πιστοποίηση ISO 20771:2020

ELIT Language Services, η πρώτη ελληνική εταιρεία με πιστοποίηση ISO 20771 για τις υπηρεσίες νομικής μετάφρασης

Η ELIT Language Services πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο «ISO 20771:2020 Legal translation — Requirements», το οποίο αφορά την παροχή υπηρεσιών νομικής μετάφρασης, από την Lloyd’s Register Quality Assurance.

 

Η ELIT Language Services γίνεται έτσι η πρώτη ελληνική εταιρεία γλωσσικών υπηρεσιών η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο το οποίο δημοσίευσε ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) τον Φεβρουάριο του 2020. Η πιστοποίηση επαληθεύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου, αποτελεί όμως γενικότερα επιβεβαίωση της αυστηρής προσήλωσης της ELIT στην ποιότητα.  

 

Ο Χάρης Γκίνος, CEO της ELIT Language Services, δήλωσε σχετικά:  «Η νέα πιστοποίηση επιβραβεύει εμμέσως το αποτέλεσμα πολυετών προσπαθειών οι οποίες βασίζονται σε εξειδικευμένη ομάδα μεταφραστών και επιμελητών με νομικές σπουδές, στη γνώση των νομικών συστημάτων και της νομικής ορολογίας, καθώς και στην τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η ομάδα διαχείρισης έργων μετάφρασης της ELIT την τελευταία δεκαετία».