Το 1o Remote Interpreting Studio

Η ELIT Language Services ανακοίνωσε στις 19 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την αμερικανική KUDO για τη δημιουργία του πρώτου Remote Interpreting Studio στην Ελλάδα.

Το Στούντιο εξ αποστάσεως διερμηνείας της ELIT Language Services είναι το δεύτερο μόλις στην Ευρώπη και αξιοποιεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα εξ αποστάσεως διερμηνείας της αμερικανικής KUDO.

Η νέα επένδυση της ELIT στην τεχνολογία Remote Interpreting (ή Distance Interpreting) προσφέρει περισσότερη ευελιξία στους οργανωτές συνεδρίων και καθιστά δυνατή την παροχή διερμηνείας σε συνέδρια και συναντήσεις όπου δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία διερμηνέων.

Η εξ αποστάσεως διερμηνεία συμβάλλει επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος χάρη στη μείωση των μετακινήσεων και των αντίστοιχων εκπομπών ρύπων.

Το πρώτο Στούντιο πιστοποιημένο από την KUDO φιλοξενείται ήδη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της ELIT στο κέντρο της Αθήνας. Η στρατηγική θέση της νέας εγκατάστασης αποτελεί πλεονέκτημα για τους οργανωτές συνεδρίων και ιδανικό περιβάλλον εργασίας για τους διερμηνείς συνεδρίων οι οποίοι αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της πλατφόρμας KUDO.

Η εξ αποστάσεως διερμηνεία προσφέρει καινοφανείς δυνατότητες, συνεπάγεται όμως και προκλήσεις οι οποίες καθιστούν επιβεβλημένη τη συνεργασία με πεπειραμένο Σύμβουλο Διερμηνέα ο οποίος θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς προδιαγραφές. Η ELIT Language Services είναι ο μεγαλύτερος πάροχος διερμηνείας συνεδρίων στην Ελλάδα και ο μόνος Σύμβουλος Διερμηνέας της AIIC στην Ελλάδα.