Επιτροπή των Περιφερειών της ΕE

Το 10γλωσσο συνέδριο CoR της ΕΕ στην ELIT Language Services.

H Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε την ELIT Language Services για να καλύψει τις υπηρεσίες διερμηνείας στην 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής COTER (Πολιτική Εδαφικής Συνοχής και Προϋπολογισμού της Ε.Ε.) την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής  COTER συζητήθηκε η πρόταση για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου απόφασης για τους πόρους της ΕΕ που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Μαΐου 2018. Το καίριο ζήτημα βεβαίως ήταν οι επιπτώσεις του ΠΔΠ για τις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις ανάγκες του πολύγλωσσου συνεδρίου επιστρατεύτηκαν 17 επιλεγμένοι διερμηνείς από όλη την Ευρώπη. Η ομάδα διερμηνέων της ELIT κάλυψε τη διερμηνεία από και προς τα βουλγαρικά, τσεχικά, γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, κροατικά, πολωνικά, σλοβενικά και σουηδικά.